Ledelse og administration

Henrik Madsen

Forstander

Judy Henriksen

Bogholder
Ann-Karina Mouritzen
Viceforstander

Conni Nielsen

Skolesekretær

Peter Scaeffer

Administrator

Malle Jensen

Optagekoordinator

Lærere

Søren Krull

Lærer

Mads A. Thomsen

Lærer

Torben Sindet

Lærer

Mette Line Kristensen

Lærer

Jesper K. Hansen

Lærer

Ida Friis

Vikar
Vikar

Bolette Toftdal Hansen

Vikar
Vikar

Jens Helt Jessen

Lærer

Trine T. Hansen

Lærer

Karen Lotz

Lærer

Peter Saxtoft

Lærer
Lærer

Jakob Jakobsen

Vikar
Vikar

Kristian Haraldsen

Vikar
Vikar

Vivi Lolk

Lærer

Henrik Frederiksen

Lærer

Tina Jæger

Lærer

Emil Stockmarr

Lærer

Freddy Tolstrup

Lærer

Linette Christensen

Vikar
Vikar

Teknisk administrativt personale

Adil Almasri

Pedel

Dorte Borg Nielsen

Køkkenleder

Jeanette Didriksen

Rengøring

Flemming Thomsen

Pedel/Rengøring

Solvej Damgaard Kruse

Køkken

Bo Svendsson

Pedel

Jan Raahauge

Pedel/Køkken

Anna Christensen

Køkken
Scroll to Top